Info / Tilastot

 

886

Ulvila

Ulvsby

 
 

 

 

Seutukunta 1.1.2016

Porin

 

Kaupunki

 

Maakunta 1.1.2016

Satakunta

 

Kuntaryhmitys

Taajaan asuttu kunta

 

VÄESTÖ 31.12.2015

 

PINTA-ALA 1.1.2012

 
 

Asukasluku , henkilö

13 350

 

Maapinta-ala, km2

400,73

 

Muutos edellisestä vuodesta ,

    +28

 

Koko pinta-ala ilman meriä, km2

422,56

 

Ruotsinkielisten osuus  31.12.2012,

Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä %         

 

     0,3%

     0,8%

 

Taajama-aste 2010

   84,9

 

 

 

Asukastiheys, as/maa-km2

  33,80

 

IKÄRAKENNE 31.12.2015

 

VÄESTÖENNUSTE ( Tilastokeskus 2009)

 
 

 

%

 lkm.

2015

2020

2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-14-vuotiaat

17,7

2 372

 

7-14-vuotiaat

2 450

2 451

2 431

 

15-64-vuotiaat

62,2

7 812

 

15-64-vuotiaat

7 827

7 425

7 137

 

Yli 65-vuotiaat

11,8

3 165

 

65-74-vuotiaat

1 837

1 881

1 619

 

 

  

 

75-84-vuotiaat

1 027

1 199

1 491

 

 

 

 

85-vuotiaat ja sitä vanhemmat

   347

   432

  582

 

yhteensä , henk.

13 350

 

yhteensä

13 488

13 388

13 260

 

TYÖPAIKKARAKENNE 2009, %

 

ELINKEINORAKENNE 2009, %

 
 

Maa- ja metsätalous

  3,8

 

Maa- ja metsätalous

  3,2

 

Jalostus

32,0

 

Jalostus

30,7

 

Palvelut

62,6

 

Palvelut

65,1

 

TYÖVOIMATIETOJA

 

KOULUTUS 2009

 
 

 

%

henkilö

 

Työpaikkaomavaraisuus 2009, %

  66,7

 

15-vuotta täyttäneitä                             82,2

11 155

 

Työvoima 2010, henkilö*

6 378

 

 

 

  

 

Työlliset 2010, henkilö*

5 697

 

Keskiasteen tutkinto

66,5

  7 418

 

Työttömät 2010, henkilö

   669

 

Alimman korkea-asteen tutkinto

17,0

  1 258

 

Työttömyysaste 2011, %

    9,2

 

Alemman korkeakouluasteen tutkinto

12,7

     942

 

Huoltosuhde 2010*

    1,3

 

Ylemmän korkeakouluasteen tutkinto

  7,3

     540

 

Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, %, 31.12.2010

  25,8

 

Tutkijakoulutuksen suorittaneet

  0,5

       41

 

 

 

 

 

 

 

 

* = ennakkotieto

 

 

 

 

 

 

Lähteet: pinta-ala Maanmittauslaitos; muut Tilastokeskus.

 

 

 

 

 

 
Tästä sivusta vastaa AK, päivitetty 14.3.2016