Palvelut / Kaupunkisuunnittelun toimiala / Tonttien myynti