Palvelut / Asuminen ja rakentaminen / Korjausavustukset
 
 

KORJAUSAVUSTUSJÄRJESTELMÄN MUUTOKSET 1.1.2017 ALKAEN

Vuoden 2017 alusta ARA (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) toimii valtionapuviranomaisena eli ARA vastaa avustusten hakemisesta, päätöksenteosta, maksamisesta sekä seurannasta. 

Kunta antaa ARAlle pyydettäessä lisätietoja sekä tekee tarvittaessa ARAn valtuuttamana valvontakäyntejä.

Avustukset 1.1.2017 alkaen:

Asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuslain mukaan avustetaan:

1) Hissin jälkiasentamista ja liikkumisesteen poistamista (avustus enintään 45 % hyväksytyistä kustannuksista), voidaan myöntää vain yhteisöille

2) Iäkkään ja vammaisen henkilön asunnon korjaamista (avustus enintään 50 % hyväksytyistä kustannuksista, erityisestä syytä enintään 70 % hyväksytyistä kustannuksista), voidaan myöntää vain luonnolliselle henkilölle

ARAn avustuksilla parannetaan iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia kotona asumiseen sekä edistetään asuinrakennuskannan esteettömyyttä.

Avustusten hakeminen 2017

Korjausavustuksissa on vuonna 2017 jatkuva haku eli ei ole erillistä hakuaikaa.
ARAssa otetaan avustusten hakemista varten käyttöön verkkoasiointi, johon kirjaudutaan ARAn verkkosivuilta www.ara.fi

Tämän lisäksi avustuksia voi hakea edelleen paperihakemuksilla, joita voi tulostaa ARAn verkkosivuilta tai pyytää korjausneuvonnan puhelinnumerosta p.029 525 0818 tai sähköpostilla
korjausavustus.ara@ara.fi

 

Tästä sivusta vastaa Mirja Rantanen, päivitetty 27.1.2017