Info / Sivukartta

Sivukartta


Info
    Yleistä
      >   Kaupunginjohtajan tervehdys
      >   Kyläpäällikön kolumnit ja artikkelit
      >   Ulvila pähkinänkuoressa
    Ajankohtaista
    Historia
      >   Lyhyesti
      >   Vähän tarkemmin
    Matkailu
      >   Info
      >   Kokous- ja juhlatilat
      >   Teatteri
      >   Retkeily, ulkoilu, ohjelmapalvelut
      >   Luonnonnähtävyydet
      >   Perhekohteet
      >   Kirkot, arkkitehtuuri
      >   Ruokailu ja kahvilat
      >   Historialliset kohteet ja museot
      >   Majoitus
      >   Ostokset
      >   Leineperin Ruukki
    Hallinnollinen asema
      >   Satakunnan käräjäoikeus
      >   Ulvilan seurakunta
      >   Kansaneläkelaitos
          >   Porin toimisto
      >   Länsi-Suomen sotilaslääni/Satak. aluetoimisto
      >   Satakunnan sairaanhoitopiiri
      >   Satakunnan ELY –keskus
      >   Varsinais-Suomen ELY–keskus
      >   Lounais-Suomen metsäkeskus
      >   Pirkanmaan-Satakunnan maanmittaustoimisto
      >   Lounais-Suomen verovirasto
      >   Lounais-Suomen työsuojelupiiri
      >   Satakunnan ulosottovirasto
          >   Porin maistraatti
          >   Porin poliisilaitos
      >   Porin työvoimatoimisto
      >   Satakunnan työvoima- ja elinkeinokeskus
      >   Satakuntaliitto
      >   Lounais-Suomen aluhallintovirasto (AVI)
    Tilastot
    Kartat
    Yhteystiedot
      >   Henkilöstö
      >   Henkilöstö aakkosellinen haku
      >   Virastojen ja laitosten aukioloajat ja osoitteet
      >   Elinkeinopalvelut
    Järjestyslaki
    Kylä-Ulvila
    Työpajatoiminta
    Muita linkkejä
    Sivukartta

Talous ja hallinto
    Luottamushenkilöt
      >   Kokouskalenteri
      >   Esityslistat/pöytäkirjat
      >   Valtuusto
          >   Tehtävät ja ratkaisuvalta
          >   Kokoonpano
          >   Työjärjestys
      >   Kaupunginhallitus
          >   Tehtävät ja ratkaisuvalta
          >   Kokoonpano
          >   Edustajat eri lautakunnissa
          >   Edustajat eri yhteisöissä
          >   Johtosääntö
      >   Muut toimielimet
          >   Nuorisovaltuusto
          >   Vammaisneuvosto
          >   Vanhusneuvosto
          >   Satakunnan sairaanhoitopiirin ky.
          >   Satakuntaliiton edustajainkokous
    Kaupunginvirasto
      >   Organisaatiokaavio
      >   Kaupunginjohtaja
      >   Osastot
          >   Kaupunkikehitys
          >   Sivistyksen toimiala
          >   Talous- ja hallinto-osasto
          >   Tekninen toimiala
      >   Muut tehtäväalueet
      >   Johtosäännöt
      >   Maksut ja taksat
    Talous
    Ulvilan kaupungin strategia
    Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma
    Henkilöstöraportti
    Hankinnat
    Kuulutukset
    Tilastot

Palvelut
    Asuminen ja rakentaminen
      >   Vuokra-asunnot
          >   Ulvilan Isännöintipalvelu Oy
      >   Aravalainat
          >   Vuosimaksun alentaminen
          >   Lainan maksamisen lykkääminen
          >   Aravalainan siirtäminen
      >   Korkotukilainat
      >   Korjausavustukset
      >   Tonttien myynti
      >   Rakennusvalvonta
          >   Kanslia
          >   Tarkastaja
          >   Rakennusjärjestys
          >   Johtosääntö
          >   Taksat
          >   Lomakkeet
      >   Käyttö- ja jätevesi
          >   Omistajan vaihdokset
          >   Vesimittarin luenta
          >   Talousveden käsittely ja jakelu
          >   Talousveden laatu
          >   Jätevesi
          >   Vedenkuluttajille huomioitavaksi
          >   Vikapäivystys
          >   Maksut ja taksat
          >   Yleiset toimitusehdot
          >   Liittymissopimukset
          >   Liittyminen
          >   Henkilöstö
    Elinkeinopalvelut
      >   Yritysten Ulvila
      >   Elinkeinotiimi
    Koulutuspalvelut
      >   Kouluun ilmoittautuminen
      >   Ajankohtaista
      >   Opetussuunnitelmat
      >   Sivistyslautakunta
      >   Yhteystiedot
      >   Koulujen kotisivut
      >   Linkit
      >   Oppilashuolto
    Kaupunkisuunnittelun toimiala
      >   Kaavoitus
          >   Kaavoituskatsaus
          >   Vireillä olevat asemakaavat
          >   Ajantasa-asemakaava
          >   Yleiskaavat
          >   Voimaan tulleet kaavat
          >   Muut hankkeet
      >   Kartoitus ja mittaus
          >   Kartat
      >   Tonttien myynti
          >   Vapaat yritystontit
          >   Tonttien ostaminen
      >   Kiinteistöjen myynti
    Maaseutupalvelut
    Sivistyspalvelut
      >   Kansalaisopisto
      >   Kirjastopalvelut
          >   Toimipaikat ja aukioloajat
          >   Kirjastonkäyttäjän opas
          >   Asiakastietojen muutos
          >   Uutuusluettelo
          >   Tietokannat
          >   Lehdet
          >   Artoteekki
          >   Galleria Kui?
          >   Teatteri Ulpu
      >   Kulttuuripalvelut
          >   Lasten ja nuorten kuvataidekoulu
          >   Musiikkileikkikoulu
          >   Palmgren-konservatorio
          >   Friitalan nahkamuseo
          >   Tapahtumakalenteri
          >   Ulvila-päivät
          >   Ulvilan Kotiseutulehti
          >   Elokuvaviikko
          >   Juhlat ja tapahtumat
          >   Muu kulttuuritoiminta
          >   Yhdistystoiminta
          >   Tapahtumakalenteri
          >   Vanhan Musiikin Viikko
    Sosiaali- ja terveyspalvelut
    Tekniset palvelut
      >   Tekninen lautakunta
      >   Tekninen hallinto
          >   Tarjouspyynnöt
      >   Tie- ja ympäristörakentaminen
          >   Liikennealueet
          >   Puistot
          >   Maa- ja metsätalous
          >   Venelaiturit
          >   Matonpesupaikat
      >   Kiinteistöt
      >   Vesilaitos
          >   Omistajan vaihdokset
          >   Vesimittarin luenta
          >   Talousveden käsittely ja jakelu
          >   Talousveden laatu
          >   Jätevesi
          >   Vedenkuluttajille huomioitavaksi
          >   Vikapäivystys
          >   Maksut ja taksat
          >   Yleiset toimitusehdot
          >   Liittymissopimukset
          >   Liittyminen
          >   Henkilöstö
          >   Toiminta-aluekartat
          >   Kinkkutemppu 2018
      >   Jätehuolto
          >   Risu- ja haravointijätteet
          >   Vaarallinen jäte
          >   Sähkö- ja elektroniikkaromu
          >   Hyötyjätepisteet
          >   Kierrätyskeskus
          >   Kiinteistöjen sekajäte
          >   Kiinteistöjen biojäte
          >   Kiinteistöjen energiajäte
      >   Suunnittelu
          >   Nähtävillä olevat suunnitelmat
          >   Suunnitteluohjeet
      >   Yksityistiet
    Vapaa-aikapalvelut
      >   Avoimien ovien toiminta
      >   Avustukset
      >   Erityisnuorisotyö
      >   Harrastukset
      >   Henkilöstö
      >   Liikuntapaikat
          >   Frisbeegolf
          >   Koulujen salit
          >   Massi
          >   Mynsteri
          >   Pesis stadion
          >   Uimahalli
          >   Vapaa-ajankeskus
      >   Liikuntaryhmät
      >   Tapahtumat ja retket
      >   Tilojen vuokraus
      >   Vapaa-aikalautakunta
      >   Nuorisovaltuusto
      >   Kylmälahden leirikeskus
      >   Vapaa-aikatoimi Facebookissa
      >   Pyöräilyreitit
      >   Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut
      >   Liikunta strategia
      >   Nuorten työpaja
    Varhaiskasvatuspalvelut
      >   Päivähoitoon hakeminen
      >   Päivähoitomaksut
      >   Varhaiskasvatuksen yhteystiedot
      >   Friitalan varhaiskasvatusalue
      >   Vanhakylän varhaiskasvatusalue
      >   Vuorohoito
      >   Kullaan, Harjunpään ja Kaasmarkun alueet
      >   Perhepäivähoitoa kaupungin eri alueilla
      >   Erityisvarhaiskasvatus
      >   Vaihtoehdot kunnalliselle päivähoidolle
      >   Varhaiskasvatussuunnitelma
      >   Esiopetussuunnitelma
      >   Esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelma
      >   Kiusaamiseen puuttumisen suunnitelma
      >   Liikuntasuunnitelma
    Virastojen ja laitosten aukioloajat
    Ympäristöpalvelut
      >   Ympäristölautakunta
      >   Ympäristönsuojelu
          >   Jäteneuvonta ja jätehuolto
          >   Ympäristöluvat ja ilmoitukst
          >   Kestävä kehitys
          >   Hankkeet
      >   Ympäristöterveydenhuolto
      >   Terveysvalvonta
      >   Rakennusvalvonta
          >   Tarkastaja
          >   Kanslia
          >   Rakennusjärjestys
          >   Johtosääntö
          >   Maa-aines taksat
          >   Ara-asiat
          >   Lomakkeet
      >   Maksut ja taksat
      >   Nuohous
      >   Paluksen MAKU
      >   Kullaan vedet
    Muut palvelut
      >   Kuluttajaneuvonta
      >   Pelastuslaitos
      >   Löytöeläimet

Päätökset
    Kokouskalenteri
    Luottamushenkilöt
      >   Valtuusto
      >   Valtuustoryhmät
          >   Keskusta
          >   Kokoomus
          >   Kristillisdemokraatit
          >   SDP
          >   Vasemmistoliitto
          >   Vihreät
          >   Perussuomalaiset
      >   Kaupunginhallitus
          >   Tehtävät ja ratkaisuvalta
          >   Kokoonpano
          >   Edustajat lautakunnissa
      >   Lautakunnat
          >   Keskusvaalilautakunta
          >   Sivistyslautakunta
          >   Tarkastuslautakunta
          >   Tekninen lautakunta
          >   Ympäristölautakunta
    Toimielinten esityslistat/pöytäkirjat
    Viranhaltijapäätökset

Asiointi
    Asiointilomake
    Kuntalaisaloite
    Muut kaupungin lomakkeet
    Kansalaisen lomakepalvelu
    Palaute/tiedustelu