Palvelut / Kaupunkisuunnittelun toimiala / Tonttien myynti / Tonttien ostaminen
 
 

OMAKOTITONTTIEN OSTAMINEN

 

Sijoitu viisaasti, sijoitu Ulvilaan! - esite

Yleistä

Ulvilan kaupungin maankäyttöosasto huolehtii siitä, että kaupungilla on jatkuvasti tarjolla tontteja asunto-, liike- ja työpaikkarakentamista varten valtuuston hyväksymän strategian mukaisesti.

Ulvilan kaupunki luovuttaa omakotitontteja ainoastaan myymällä, eikä vuokraus ainakaan toistaiseksi ole mahdollista. Tällä hetkellä omakotitontteja on vapaana keskustaajaman alueella Hormistossa ja Mynsterissä. Keskustaajaman ulkopuolella tontteja on Harjunpäässä, Kaasmarkussa sekä Kullaalla Molkkarinmäessä, Koskin ja Leineperin alueella.

Tonttien myyntihinnoista ja muista myyntiehdoista päättää kaupunginvaltuusto. Ulvilan kaupungin myymien omakotitonttien maapohjan myyntihinnat vaihtelevat 2 - 8 €/m² välillä riippuen asuntoalueesta. Maapohjan hinnan lisäksi peritään alueen suunnittelukustannuksista sekä alueen vesijohtojen, viemärien, sadevesiviemärien ja katuvalaistuksen rakentamisesta aiheutuvat kustannukset sekä tonttien lohkomismaksu. Lisäksi tontinostajan maksettavaksi tulevat myös vesijohto- ja viemäriliittymismaksut.

Tonttien pinta-alat m² ja niiden rakennusoikeus vaihtelee 200-350 kerrosneliömetrin välillä.

Asuntoalueen suunnittelun yhteydessä kaupunki teettää useimmiten ainakin ns. alueellisen pohjatutkimuksen, joka antaa tuleville rakentajille tietoa mm. rakennuksen pohjan mahdollisista perustamistavoista.

Tonttien hakumenettely

Uuden asuntoalueen tullessa myyntiin ovat tontit vapaasti haettavissa tietyn määräajan, josta kaupunki tiedottaa lehti-ilmoituksilla ja kaupungin internet-sivuilla. Kun hakuaika on päättynyt ja tontit varattu hakijoille, ovat alueen loput tontit varattavissa ilman eri hakuaikaa ja varaukset astuvat voimaan varausjärjestyksessä. Ulvilan kaupunki ei peri mitään erillistä varausmaksua, ja tontin varaus on voimassa kolme kuukautta, jonka aikana tonttikauppa pitää tehdä.

Tietoa vapaista tonteista

Tietoja tonteista saat Ulvilan kaupunginvirastosta kaupunkisuunnittelusta:
Juha Virola puh. 0400 134 718
Johanna Hirvelä puh. 0400 134984

 

Vapaiden omakotitonttien tilanne on nähtävissä verkossa osoitteessa www.ulvila.fi/tontit.

Tonteista on myös laadittu esitteet, jotka sisältävät mm. asemakaavakartan ja -määräykset, asuntoalueen rakentamisohjeet havainnepiirroksineen sekä tonttien hintatiedot. Esitteen voi joko noutaa Ulvilan kaupungintalolta (Loukkurantie 1, 28450 VANHA-ULVILA) tai pyydettäessä se myös lähetetään postitse tai sähköpostilla Ulvilan omakotitonteista kiinnostuneille.

 

Tästä sivusta vastaa MNU, päivitetty 10.1.2019