Päätökset

Kuulutukset

 
15.10.2019 Vs. kaupunginjohtajan päätös 25/2019. Omakotitontin myynti Hormiston kaupunginosassa.

http://www.ulvila.fi/?lang=fi&url=/asiakirjat/asiakirja.asp&AsiakirjaID=4987

Lähetä Sähköpostilla Tulosta Alkuun

3.10.2019 Vs. kaupunginjohtajan hankintapäätös 3.10.2019/24 Tietokoneiden hankinta vuonna 2019.

http://www.ulvila.fi/asiakirjat/pub/Vs.Kaupunginjohtajan%20paatos%20tietokoneiden%20hankinta.pdf

Lähetä Sähköpostilla Tulosta Alkuun

1.10.2019 Teknisen johtajan viranhaltijapäätös 30.9.2019/5. Matkahuollon seutulipputuotetta koskevan palvelusopimuksen irtisanominen

http://www.ulvila.fi/asiakirjat/pub/Viranhaltijan%20paatos%20seutulippu%20irtisanominen.pdf

Lähetä Sähköpostilla Tulosta Alkuun

23.9.2019 Kuulutus vireillä olevasta ympäristölupahakemuksesta 886-423-2-60 eläinsuojalle.

http://www.ulvila.fi/asiakirjat/pub/KuulutusYmparistolupahak23.9.2019.pdf

Lähetä Sähköpostilla Tulosta Alkuun

20.9.2019 Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 :n mukainen kuulutus Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 voimaantulosta

http://www.ulvila.fi/?lang=fi&url=/asiakirjat/asiakirja.asp&AsiakirjaID=4973

Lähetä Sähköpostilla Tulosta Alkuun

20.9.2019 Etelä-Suomen aluehallintoviraston kuulutus. Vesilain mukainen lupahakemus/Honkaluodon alueen ojituksen muuttaminen ja valmistelulupa.

http://www.ulvila.fi/?lang=fi&url=/asiakirjat/asiakirja.asp&AsiakirjaID=4976

Lähetä Sähköpostilla Tulosta Alkuun

20.9.2019 Suunnittelutarveratkaisua/poikkeamispäätöstä koskeva julkipanoilmoitus/Takalaidun 886-411-1-153 Sunniemi

http://www.ulvila.fi/asiakirjat/pub/Takalaidun%20KH%2016.9.2019.pdf

Lähetä Sähköpostilla Tulosta Alkuun

5.6.2019 Kuulutus vuoden 2019 kutsunnoista

http://www.ulvila.fi/?lang=fi&url=/asiakirjat/asiakirja.asp&AsiakirjaID=3946

Lähetä Sähköpostilla Tulosta Alkuun