Info

Muutoksia Ulvilan paikallisliikenteen reiteilläLiitetiedosto

MUUTTUNEET LIIKENNEJÄRJESTELYT PELTOTIEN RUMPUSILLAN KOHDALLA


VESIJOHTOVERKOSTON HUUHTELU ALKAA VIIKOLLA 19


Näytteenottoraportti KoivupirttiLiitetiedosto

Terveydenhoitajan vastaanotto Ulvilan Kullaalla muuttaa Koskin koululle

Ulvilan Kullaan terveysasemalla toimiva terveydenhoitajan vastaanotto siirtyy toimimaan 2.5. alkaen Koskin koululla kouluterveydenhuollon tiloissa.

Tähän mennessä Koskin koululla on työskennellyt kouluterveydenhoitaja yhtenä päivänä viikossa. Jatkossa terveydenhoitaja toimii Koskin koululla kolmesta neljään päivään viikossa. Tarvittaessa myös muut perusturvan työntekijät voivat käyttää tiloja.

– Kullaan terveysasemalla on työskennellyt terveydenhoitaja kolmena päivänä viikossa. Terveysaseman tilat on kuitenkin koettu yhdelle työntekijälle liian isoiksi. Koskin koulun tilat myös ovat sekä potilas- että työntekijäturvallisuuden kannalta paremmat, kertoo terveys- ja sairaalapalveluiden johtaja Anna-Liisa Koivisto.

Koskin koulun tiloihin tehdään pientä remonttia ennen terveydenhoitajan muuttoa. Myös koulun piha-alueen käyttöä suunnitellaan uudelleen turvallisuusnäkökulma huomioiden.

Perusturvalautakunta päätti 27.3. pidetyssä kokouksessa irtisanoa Kullaan terveysaseman kiinteistön vuokrasopimuksen. Asiaa on arvioitu yhdessä Ulvilan kaupungin sivistystoimen ja teknisen toimen kanssa.

Lisätietoja

Anna-Liisa Koivisto, terveys- ja sairaalapalveluiden johtaja, puh. 044 701 0243
Sonja Myllykoski, perusturvalautakunnan puheenjohtaja, puh. 044 344 1366

Ulvilan kaupungin tilinpäätös vuodelta 2018

Vaikka tilikauden tulos vuodelta 2018 oli lopulta 299 000 euroa alijäämäinen, nyt jos koskaan, tulosta voidaan kuvata sanalla torjuntavoitto. Porin perustuvan sote-menot ylittyivät 800 000 eurolla ja erikoissairaanhoidon menot ylittyivät 700 000 eurolla verrattuna alkuperäiseen talousarvioon.

Vuosi 2018 oli kuitenkin Ulvilassa verrattain hyvä verotulojen ja valtionosuuksien osalta. Vastoin kuin viime vuonna useissa kunnissa, verotulot ylittyivät Ulvilassa 500 000 eurolla. Samoin valtionosuudet ylittyivät lopulta 200 000 eurolla.

Vero- ja valtionosuusylitykset eivät kuitenkaan korvanneet sote- ja erikoissairaanhoidon ylityksiä ja tilikauden tulos jäi lopulta 299 000 euroa alijäämäiseksi. Talousarvio oli alunperin laadittu 100 000 euroa alijäämäiseksi, mutta aivan siihen ei päästy.

Kaupungin talous on kuitenkin kehittynyt parempaan suuntaan siten, että kuluvana vuonna tilikauden tulos pyritään saamaan ylijäämäiseksi. Tilikauden 2018 jälkeen kaupungin taseessa on kumulatiivista ylijäämää 2,5 Meuroa.

Jukka Moilanen
Kaupunginjohtaja
Mayor, MEng, BSc.
Ulvilan kaupunki
Puh: +358 50 367 2617
Jukka.moilanen@ulvila.fi

Kullaalla vanhuksille soveltuvia asuntoja vapaana Vanhainkoti Kullaankodon vieressähttps://www.facebook.com/ulvilankaupunki/

HAKU LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUUN

HAKU KUVATAITEEN PERUSOPETUKSEEN


Ulvilan lasten ja nuorten kuvataidekoulu antaa kuvataiteen taiteenperusopetusta 5-17-vuotiaille. Opetus on tavoitteellista ja vuodesta toiseen etenevää. Toimipaikkana on Sillankorvan puukoulu. (Lääkärinpolku 4). Opetusryhmät kokoontuvat syyslukukaudella viikoittain ma/ti/ke iltaisin 3.9.-28.11.2018. Lukukausimaksu on 80€ (sisältää materiaalimaksun). Uusien oppilaiden haku syyslukukaudelle 2018 on 14.5.-27.8. Ryhmäpaikoista tiedotetaan ilmoittautuneille elokuun loppuun mennessä. Lisätietoja koulun opettajalta; Terhi Sammalmaa p.040-1943385 / terhi.sammalmaa@ulvila.fi


Hakeminen kuvataidekouluun tapahtuu hakulomakkeella, jota on saatavana kulttuuritoimistosta puh. 02-677 4653. Lomakkeita saatavana myös www.ulvila.fi/sähköinen asiointi/muut kaupungin lomakkeet. Lomake on toimitettava allekirjoitettuna kulttuuritoimistoon viimeistään 27.8.2018.

Ulvilan vapaa-aikatoimi


Satakunnan vaihemaakuntakaavan valmisteluhttp://www.ulvila.fi/?lang=fi&url=/asiakirjat/asiakirja.asp&AsiakirjaID=3866