Info / Ajankohtaista

PELTOTIEN PUTKISILLAN KORJAUSTYÖTLiitetiedosto

75-vuotiaiden terveystarkastukset jatkuvat lokakuussa

Jo 250 yli 75-vuotiasta on kesän aikana osallistunut Porin perusturvan tarjoamiin laajoihin terveystarkastuksiin. Maksuttomat hyvinvointi- ja terveystarkastukset jatkuvat jälleen 7.10. alkaen. Tavoitteena on, että kaikki Porin, Ulvilan ja Merikarvian alueen 75-vuotiaat tarkastetaan vuoden 2019 loppuun mennessä.

Suosituissa terveystarkastuksissa asiakkaan terveydentilaa selvitetään kattavasti. Tarkastuksessa terveydenhoitaja kartoittaa 75-vuotiaan vointia, toimintakykyä, ravitsemustilaa, alkoholinkäyttöä, mielialaa, nukkumista, muistia sekä lääkitystä. Terveydentilan selvitystä varten otetaan myös tarvittavat laboratoriotutkimukset. Tarkastukseen kuuluu tarvittaessa vapaaehtoinen, maksullinen suuterveyden kartoitus. Mikäli tarkastuksessa havaitaan jotain tavallisesta poikkeavaa, asiakkaalle suunnitellaan tarvittavat jatkotoimenpiteet asiakkaan oman alueen sote-keskukseen.

− Maksuttomien ikäkausiterveystarkastusten tavoitteena on sairauksien ennaltaehkäisyn lisäksi tarve tukea ikäihmisten laadukasta ja turvallista asumista kotona. Terveystarkastusten kautta halutaan myös tunnistaa yhä paremmin kansansairauksia, kertoo vs. perusturvajohtaja Anna-Liisa Koivisto.

Jo tehdyissä terveystarkastuksissa on havaittu esimerkiksi muistisairauksia ja muita akuutteja, hoitoa vaativia sairauksia. Terveystarkastukseen saapuneella asiakkaalla on saattanut olla esimerkiksi nielemisvaikeuksia, vatsakipua, laihtumista ja matala hemoglobiini, mutta hän ei ole aikaisemmin hakeutunut terveydenhuollon palveluihin.

− Yksi terveystarkastukseen saapunut asiakas söi kovin huonosti, joten hänen kanssaan keskusteltiin vaihtoehdoista tilanteen parantamiseksi. Kyseisen asiakkaan kohdalla paras ratkaisu oli ateriapalvelu, joka alkoi käydä asiakkaan kotona jo tarkastusta seuraavana päivänä. Myös esimerkiksi huonokuntoisen puolison kanssa asuvalle järjestettiin kotihoidon kartoituskäynti, kertoo terveydenhoitaja Anna-Maija Heikkilä.

Terveystarkastuksilla on havaittu olevan myös tärkeä sosiaalinen merkitys.

− Monelle tarkastus oli myös selkeästi tärkeä siksi, että joku kysyy, mitä kuuluu ja pääsee ensimmäistä kertaa työelämän jälkeen kutsuttuna terveystarkastukseen. Tarkastuksissa oli tarvetta keskustelulle ja tarkastusta arvostettiin kovasti, summaa Heikkilä.

Terveystarkastuksien tiedot asiakkaan luvalla tieteellisen tutkimuksen aineistoksi

Terveystarkastukseen tulleelle 75-vuotiaalle tarjotaan mahdollisuus antaa suostumuksensa sille, että hänen terveystarkastuksensa tietoja voidaan hyödyntää tieteellisessä tutkimuksessa.

Tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa terveystarkastuksien avulla kotona asuvien tai kotihoidon piirissä olevien 75-vuotta täyttävien mahdolliset piilevät kansantaudit, kartoittaa väestön terveystilaa sekä kontrolloida jo todettujen perustautien tasapainoa. Tutkimuksesta vastaavat Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Satakunnan sairaanhoitopiiri ja Turun yliopisto.

− 75-vuotiaiden terveystarkastusten suurin hyöty kohdistuu suoraan asiakkaalle. Tieteellisen tutkimuksen kautta saatavaa tietoa tullaan hyödyntämään suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä, joten toiminnalla voidaan arvioida olevan sekä lyhyen, että pitkän aikavälin vaikutuksia. Perusturva haluaa olla aktiivisesti kehittämässä paitsi tieteellistä tutkimusta, myös opiskelijayhteistyötä, joten sairaanhoitajaopiskelijat tekevät terveystarkastuksia käytännön harjoittelujaksollaan, kertoo erityisasiantuntija Pauliina Hietasalo.

Terveystarkastusten suorittamiseen osallistuvat tehtävään koulutetut Satakunnan ammattikorkeakoulun syventävän vaiheen sairaanhoitajaopiskelijat. Sairaanhoitajaopiskelijat suorittavat terveystarkastuksia perusturvan terveydenhoitajan ja ammattikorkeakoulun opettajan valvonnassa ja ohjauksessa.

Lisätietoja antavat:
Pauliina Hietasalo, erityisasiantuntija, puh. 044 7013221
Anna-Maija Heikkilä, terveydenhoitaja, puh. 044 701 3544
Anna-Liisa Koivisto, vs. perusturvajohtaja, puh. 044 701 0243

MATONPESUPAIKAT suljetaan


Muutoksia Ulvilan paikallisliikenteen reiteilläLiitetiedosto

VESIJOHTOVERKOSTON HUUHTELU


Terveydenhoitajan vastaanotto Ulvilan Kullaalla muuttaa Koskin koululle

Ulvilan Kullaan terveysasemalla toimiva terveydenhoitajan vastaanotto siirtyy toimimaan 2.5. alkaen Koskin koululla kouluterveydenhuollon tiloissa.

Tähän mennessä Koskin koululla on työskennellyt kouluterveydenhoitaja yhtenä päivänä viikossa. Jatkossa terveydenhoitaja toimii Koskin koululla kolmesta neljään päivään viikossa. Tarvittaessa myös muut perusturvan työntekijät voivat käyttää tiloja.

– Kullaan terveysasemalla on työskennellyt terveydenhoitaja kolmena päivänä viikossa. Terveysaseman tilat on kuitenkin koettu yhdelle työntekijälle liian isoiksi. Koskin koulun tilat myös ovat sekä potilas- että työntekijäturvallisuuden kannalta paremmat, kertoo terveys- ja sairaalapalveluiden johtaja Anna-Liisa Koivisto.

Koskin koulun tiloihin tehdään pientä remonttia ennen terveydenhoitajan muuttoa. Myös koulun piha-alueen käyttöä suunnitellaan uudelleen turvallisuusnäkökulma huomioiden.

Perusturvalautakunta päätti 27.3. pidetyssä kokouksessa irtisanoa Kullaan terveysaseman kiinteistön vuokrasopimuksen. Asiaa on arvioitu yhdessä Ulvilan kaupungin sivistystoimen ja teknisen toimen kanssa.

Lisätietoja

Anna-Liisa Koivisto, terveys- ja sairaalapalveluiden johtaja, puh. 044 701 0243
Sonja Myllykoski, perusturvalautakunnan puheenjohtaja, puh. 044 344 1366

Kullaalla vanhuksille soveltuvia asuntoja vapaana Vanhainkoti Kullaankodon vieressähttps://www.facebook.com/ulvilankaupunki/

HAKU LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUUN

HAKU KUVATAITEEN PERUSOPETUKSEEN


Ulvilan lasten ja nuorten kuvataidekoulu antaa kuvataiteen taiteenperusopetusta 5-17-vuotiaille. Opetus on tavoitteellista ja vuodesta toiseen etenevää. Toimipaikkana on Sillankorvan puukoulu. (Lääkärinpolku 4). Opetusryhmät kokoontuvat syyslukukaudella viikoittain ma/ti/ke iltaisin 3.9.-28.11.2018. Lukukausimaksu on 80€ (sisältää materiaalimaksun). Uusien oppilaiden haku syyslukukaudelle 2018 on 14.5.-27.8. Ryhmäpaikoista tiedotetaan ilmoittautuneille elokuun loppuun mennessä. Lisätietoja koulun opettajalta; Terhi Sammalmaa p.040-1943385 / terhi.sammalmaa@ulvila.fi


Hakeminen kuvataidekouluun tapahtuu hakulomakkeella, jota on saatavana kulttuuritoimistosta puh. 02-677 4653. Lomakkeita saatavana myös www.ulvila.fi/sähköinen asiointi/muut kaupungin lomakkeet. Lomake on toimitettava allekirjoitettuna kulttuuritoimistoon viimeistään 27.8.2018.

Ulvilan vapaa-aikatoimi


Satakunnan vaihemaakuntakaavan valmisteluhttp://www.ulvila.fi/?lang=fi&url=/asiakirjat/asiakirja.asp&AsiakirjaID=3866

Kaupunginjohtajan virkahttp://www.ulvila.fi/ulvila.asp?lang=fi&menu=%7B082E6C83%2DDA1C%2D4F8E%2D85DE%2DB9E5886146F7%7D&url=muut/tyopaikatuusi.xml