Palvelut / Asuminen ja rakentaminen / Käyttö- ja jätevesi / Liittyminen
 
 

Ulvilan vesilaitos

 KIINTEISTÖN VESI- JA VIEMÄRIJOHDOT

 Vesi- ja viemärijohdon saamiseksi kiinteistöön tulee kiinteistön omistajan toimittaa rakennustarkastustoimistoon seuraavat asiakirjat, JOTKA ENNEN TÖIDEN ALOITTAMISTA TULEE OLLA HYVÄKSYTTYJÄ:
- KVV - työnjohtajan hakemus kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston asennuksen valvojaksi. (lomakkeen no 6658 saa rakennustarkastustoimistosta)
- 2 sarjaa ulkopuolisia vesi- ja viemäripiirustuksia, mittakaavassa 1:500 tai 1:200 (piirustuksien tekemistä varten tarvittavat tiedot vesijohdon ja viemärien sijaintipaikoista ja korkeuksista saa teknisten palvelujen suunnittelusta)
- 2 sarjaa rakennuksen sisäpuolisia vesi- ja viemäripiirustuksia, mittakaavassa 1:50.
- hakemus vesihuoltolaitokseen liittämisestä ja sen käytöstä, varsinkin haja-asutusalueella. (lomakkeen no 6650 saa rakennustarkastustoimistosta)
Nämä edellä mainitut asiapaperit toimitetaan rakennusvalvontatoimistoon.
 

Liittyjälle toimitetaan hyväksyttynä yksi sarja ko. asiapapereita takaisin.
Vesi- ja viemäriliittymissopimus lähetetään liittyjälle suunnitelmien hyväksymisen jälkeen kahtena kappaleena, joista toinen palautetaan allekirjoitettuna vesilaitoksen laskutukseen.

 

Kiinteistön omistajan vaihdos  

Kiinteistön omistajanvaihdoksesta tulee ilmoittaa Ulvilan Vesilaitokselle pikaisesti

  • puhelimella vesilaitoksen toimistoon numeroon 026774632
  • tai tulemalla käymään toimistolla osoitteessa Loukkurantie 1, VANHA-ULVILA
  • sähköpostilla osoitteeseen elise.hurri(at)ulvila.fi
  • kirjoittamalla tavallisella postilla osoitteeseen Loukkurantie 1, 28450 VANHA-ULVILA
  • kaavakkella internetissä

 Ilmoitukseen tarvitaan seuraavat tiedot:

  • vesimittarin lukema omistajan vaihtuessa, (siis vanhan omistajan loppulukema, jonka vanha ja uusi omistaja yhdessä toteavat)
  • vanhan omistajan loppulaskutus-osoite
  • uuden omistajan nimi ja laskutusosoite
  • jos ilmoittajalla on tietoa taloon muuttavien henkilöiden lukumäärästä, hän voi kertoa sen uuden omistajan arviolaskutusta varten
  • ilmoittajan puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite

 

Tulosta Alkuun

päivitetty 25.4.2018