Palvelut / Asuminen ja rakentaminen / Korkotukilainat
 
 

KORKOTULAINOITUS

Korkotukilaina on pankin tai muun rahalaitoksen yhteisölle tai yksityiselle henkilölle myöntämä laina, jonka korosta osa maksetaan asuntorahaston varoista suoraan lainanantajalle. Korkotukilainan hyväksymisen edellytyksenä on, että se täyttää ehdoiltaan säännöksissä asetetut edellytykset.

Korkotuki kohdistuu pääasiassa vuokra- ja asumisoikeusasuntojen tuottamiseen, mutta sitä saa myös omistusasunnoille.

Eduskunta päättää vuosittain valtion talousarvion käsittelyn yhteydessä korkotukilainojen hyväksymisvaltuuden määrästä ja painotuksista. Valtioneuvosto vahvistaa käyttösuunnitelmassa alueelliset ja muut perusteet. Asuntorahasto päättää yleensä tammi-helmikuussa korkotukivarauksista ja kuntiin tulevista omistusasuntojen korkotukilainojen määristä.

Tarkempia tietoja korkotukilainoista saa Valtion asuntorahaston nettisivuilta hakemistosta ARAVA JA KORKOTUKI.

päivitetty 25.2.2003