Palvelut / Asuminen ja rakentaminen / Rakennusvalvonta
 
 

RAKENNUSVALVONTA

 

Ympäristölautakunta toimii Ulvilan kaupungin rakennusvalvontaviranomaisena.

Käytännön tehtävät hoitaa rakennusvalvontatoimisto.
Toimisto on avoinna arkisin klo 8:00- 15:00

Rakennusvalvontaviranomainen

"Tehtävänä on valvoa kaavojen noudattamista. Huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä sekä osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa siten kuin siitä säädetään" ( MRA 4§ ).

Rakennusvalvontatoimiston tehtävänä on neuvonnalla ja valvonnalla edistää hyvän ympäristön syntymistä rakentamistapahtumassa sekä jatkuvasti valvoa rakennetun ympäristön säilymistä hyvänä käyttäen tarvittaessa maankäyttö- ja rakennuslain hallintopakkokeinoja asiantilan korjaamiseksi.

Lisäksi huolehtii rakennusvalvontatoimisto;
- Valtion tukeman asuntojen uudisrakentamis- ja korjaustoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen liittyvien valvonta ja asiantuntijatehtävien hoidosta
- Maa-aineksen oton valvonnasta

Yhteystiedot

Ulvilan kaupunki
PL 77
28401 ULVILA
Puhelinvaihde 02 677 4511
Telefax 02 677 4798
Sähköposti etunimi.sukunimi@ulvila.fi

Palvelut

Toimisto: avoinna ma - pe 8.00- 15.00 (muut ajat sovittaessa)

Kanslisti Mervi Raak puh. 0400134711, mervi.raak@ulvila.fi

- rakentamiseen liittyvä lomakkeisto
- lupahakemusten vastaanotto
- työmaakatselmusten tilaaminen
- loppukatselmusten tilaaminen
- arkistointi- ja tilastointiasiat

Rakennustarkastajat tavattavissa virastoaikana etukäteen varattavana ajankohtana.

Rakennustarkastaja Mirja Rantanen puh. 0400 - 134 627, mirja.rantanen@ulvila.fi Yhteydenotot mieluiten sähköpostitse!

- toimialan valmistelija ja esittelijä ympäristölautakunnassa
- lupa-asiat
- rakennetun ympäristön jatkuva valvonta
- maa-aineksen oton valvonta

 

II-rakennustarkastaja Jarmo Järvenpää puh. 677 4649, 0400 - 134 649, jarmo.jarvenpaa@ulvila.fi

- aloituskokoukset
- muut rakennusluvassa määrätyt katselmukset
- valtion tukeman rakentamis- ja korjaustoiminnan asiantuntija ja tarkastustehtävät
- maaseutuelinkeinolain edellyttämät tarkastus ja asiantuntijatehtävät

Tästä sivusta vastaa MR, päivitetty 12.4.2019